Ankieta

Promocja, zdjęcia, filmy

Narzędzia promocyjne Projektu RIG

Promocja Projektu Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D skoncentrowana jest na przekazaniu Państwu jak najszerszej informacji o działaniach konsorcjantów Projektu.

Podstawowym źródłem komunikacji jest serwis www.rig.finn.pl, który zawiera wszystkie informacje o Projekcie i jego celach, informacje o badaniach realizowanych w ramach RIG oraz aktualności.

Swoje kanały komunikacji internetowej posiadają także Partnerzy Projektu m.in. Instytut Nauki i Techniki Stipendium.

Atrakcyjną formę komunikacji audiowizualnej stanowi kanał filmowy YouTube Instytutu Stipendium, na którym prezentowane są materiały filmowe dotyczące m.in realizacji Projektu RIG.

Ważnym spotkaniem zainteresowanych Projektem RIG oraz kadry naukowo-badawczej będą targi sprzętu filmowego IBC w Amsterdamie – największe targi tego rodzaju na świecie.

Dokumenty