Ankieta

Przedmiot i zakres projektu

Wykaz zadań prowadzących do realizacji Projektu RIG.

Przedmiotem Projektu jest innowacyjny, znacząco ulepszony produkt, technologia i proces z dziedziny filmowej stereoskopii 3D oraz informatyki zastosowanej w usługach rejestracji obrazów filmowych. Ich skomercjalizowanie jest wysoko prawdopodobne, ponieważ wynika ono z uzyskania wysokiej jakości osprzętu filmowego, algorytmów i aplikacji narzędziowych do sterowania stereoskopowym osprzętem filmowym oraz kompleksowości usług rejestracji obrazów filmowych (opartych na rygorach innowacyjnego procesu), wspartych zaawansowanymi usługami doradczymi i technicznymi. Komplet założeń Projektu znajduje się we Wniosku o finansowanie projektu.

Projekt podzielono na 2 etapy z uwagi na długi czas realizacji zaplanowanego cyklu badań przemysłowych i prac rozwojowych. Zadania w bardzo dużej mierze odpowiadają działaniom (czynnościom) prowadzącym w praktyce do powstania gotowego (skończonego) materiału filmowego o walorach stereoskopowych w wysokiej jakości technicznej, w rozdzielczości co najmniej 4K (tzw. UltraHD). Niżej opisane 3 zadania stanowią spójny i powiązany wzajemnie zespół działań oraz będą zrealizowane starannie i zgodnie z opracowanym planem.

  • Zadanie nr 1. Badanie metod analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego - badania  przemysłowe wykonuje FINN. Zadanie ma na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania: nowego osprzętu stereoskopowego w postaci rigów, algorytmów i aplikacji narzędziowych do stereoskopowego osprzętu filmowego, a także wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących procesów filmowania obrazów w technice 3D, usług doradczych oraz technicznych w zakresie doboru i wdrożenia stereoskopowego osprzętu filmowego.
  • Zadanie nr 2. Prace rozwojowe w zakresie metod kontroli jakości systemu i procesu rejestracji obrazu stereoskopowego - zadanie wykona Finn. Zadanie ma na celu potwierdzenie zasadności wyboru metod (technik) analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego w badaniach realizowanych w Zadaniu nr 1 oraz przyjętych rozwiązań i narzędzi informatycznych, będących przedmiotem prac rozwojowych nad systemem ROS3D w Zadaniu nr 3.
  • Zadanie nr 3. Prace rozwojowe w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzującego rejestrację obrazu - prace rozwojowe wykona FINN. Zadanie ma na celu opracowanie wymagań i wytworzenie nowych rozwiązań konstrukcji rigu, osprzętu elektronicznego oraz aplikacji narzędziowych Systemu automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D (ROS3D).