Ankieta

Etapy i okres realizacji Projektu

Etapy i okres realizacji Projektu RIG..

Projekt podzielono na 2 etapy z uwagi na długi czas (21 miesięcy) realizacji zaplanowanego cyklu badań przemysłowych i prac rozwojowych:

  • 1 etap (16 miesięcy) od 2014.01.01 do 2015.04.30
  • 2 etap (5 miesięcy) od 2015.05.01 do 2015.09.30

Niżej wymienione zadania będą zrealizowane w trakcie każdego etapu:

  • Zadanie nr 1. Badanie metod analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego – badania przemysłowe wykonuje FINN.
  • Zadanie nr 2. Prace rozwojowe w zakresie metod kontroli jakości systemu i procesu rejestracji obrazu stereoskopowego - zadanie wykona FINN.
  • Zadanie nr 3. Prace rozwojowe w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzującego rejestrację obrazu – prace rozwojowe wykona FINN.