Ankieta

Cele projektu

Informacja o najważniejszych celach Projektu RIG.

Głównym celem Projektu jest zbudowanie komercyjnej oferty przedsiębiorców uczestniczących w konsorcjum naukowym, opartej o polskie know-how i konkurencyjnej co najmniej w skali krajowej, na którą złożą się następujące elementy:

  • nowy i innowacyjny System automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D (ROS3D) w postaci tzw. rigów oraz urządzeń do automatyzacji ustawienia kamer i obiektywów, licencji algorytmów i aplikacji narzędziowych do stereoskopowego osprzętu filmowego,
  • usługi filmowania (usługi operatorskie) w zakresie produkcji filmu stereoskopowego 3D, oparte na innowacyjnym procesie wytwarzania produktów na etapie filmowania obrazu 3D, wykorzystującym system ROS3D,
  • usługi doradcze i techniczne w zakresie stereoskopowego osprzętu filmowego.

Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.