Ankieta

O projekcie

Podstawowe informacje na temat założeń Projektu RIG.

Badania przemysłowe metod analizy obrazu stereoskopowego, zintegrowane z pracami rozwojowymi w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzujących rejestrację obrazu 3D, udowodnią poprawność przyjętych założeń tworzenia nowych produktów dzięki przeprowadzonym testom w warunkach rzeczywistych.

Powstaje konkurencyjny system automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D i proces filmowania oparty o polskie know-how, odpowiadający na popyt dynamicznie rozwijającego się europejskiego rynku filmów, do kin i symulatorów z efektami 5/6D oraz gier komputerowych.

Celem Projektu jest opracowanie i stworzenie nowej konstrukcji riga, na podstawie wyciągniętych wniosków z przeprowadzonych badań. Według planów i założeń ma to być mobilna wersja profesjonalnego riga z ukierunkowaniem na stosowanie kamer RED. Nowa konstrukcja kładzie szczególny nacisk na:

  • lekkość i odporność na rozsynchronizowanie się w każdej osi,
  • możliwość do zamontowania na steadicom'e i easyrigu,
  • zintegrowanie z robotami filmującymi.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań niezbędnych dla stworzenia nowej konstrukcji riga. Projekt RIG i ROS3D ściśle współpracują ze sobą i wzajemnie udostępniają sobie wyniki badań.

Zakończona powodzeniem komercjalizacja wyników Projektu wynika z uzyskania wysokiej jakości nowego systemu oraz kompleksowości filmowych usług operatorskich (opartych na rygorach innowacyjnego procesu), wspartych zaawansowanymi usługami doradczymi i technicznymi. Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.

Projekt zaplanowany do realizacji w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czas realizacji Projektu planowany jest na 21 miesięcy – od 2014.01.01 do 2015.09.30.