Ankieta

Konkurs dla kadry

Nabór kadry badawczej i technicznej prowadzony jest w trybie ciągłym przez cały okres Projektu RIG.

Opis

Data publikacji: 14.03.2014 r.

W związku z realizowanym Projektem pt. „Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH prowadzony jest nabór doświadczonej kadry naukowej i technicznej, wszechstronnie zorientowanej w dziedzinie:

  • automatyki,
  • elektroniki,
  • informatyki,
  • fizyki stosowanej w aspektach obrazów 3D.

Kolejnym obszarem współpracy mogą być procedury organizacyjne i techniczne produkcji filmu z uwzględnieniem specyfiki obrazów stereoskopowych, realizowane przy pomocy wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych.

Czas realizacji Projektu planowany jest na 21 miesięcy – od 2014.01.01 do 2015.09.30.

Swoją kandydaturę należy składać poprzez wypełnienie dokumentu  RIG CV projektowe oraz RIG Dane do umowy , a następnie przesłanie ich na adres e-mail: sekretariat@finn.pl

Charakter projektu (duża różnorodność i wielodziedzinowość prac, czas realizacji, naprzemienność czynności) preferuje formę umów cywilnoprawnych.

Dokumenty