Ankieta

B + R

Badania przemysłowe i prace rozwojowe – zakres, ustalenia i wnioski.

Strony udostępniają wybrane opinie, ustalenia i wnioski z przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych w poszczególnych zadaniach Projektu, a w szczególnosci:

  1. raporty z badań przemysłowych w zakresie metod analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego (Zadanie nr 1),
  2. raporty z prac rozwojowych w zakresie metod kontroli jakości systemu i procesu rejestracji obrazu stereoskopowego (Zadanie nr 2)
  3. raporty z prac rozwojowych w zakresie osprzętu filmowego oraz algorytmów i narzędzi informatycznych automatyzującego rejestrację obrazu (Zadanie nr 3)
  4. elementy dokumentacji nowej i innowacyjnej oferty biznesowej przedsiębiorców realizujących Projekt, obejmującej następujące elementy:
    • System automatyzacji rejestracji obrazu stereoskopowego 3D (ROS3D) w postaci tzw.ultra lekkich rigów oraz kontrolerów rigów – urządzeń i oprogramowania do automatyzacji ustawienia kamer i obiektywów (zainstalowanych na rigu),
    • usługi filmowania (usługi operatorskie) w zakresie produkcji filmu stereoskopowego 3D, oparte na innowacyjnym procesie wytwarzania produktów na etapie filmowania obrazu 3D,
    • usługi doradcze i techniczne w zakresie stereoskopowego osprzętu filmowego.

Komercjalizację wyników Projektu prezentujemy na stronach o produktach CinemaVision.

Dokumenty