Ankieta

Audyt

W dniu 09 czerwca 2015 r. przeprowadzony został audyt zewnętrzny projektu pn. "Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D" - RIG - realizowanego przez FINN Sp. z o.o., w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH , współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Niezależny audyt zlecony przez NCBR, zgodnie z informacją pisemną przekazaną przez NCBR, przedstawił opinię pozytywną projektu pn. "Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D".

 

Drugi zewnętrzny audyt projektu pn. "Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D" - RIG - przeprowadzony został w dniu 3 sierpnia 2015 r.  

 

Niezależny audyt zlecony przez NCBR, zgodnie z informacją ustną przekazaną przez opiekuna Projektu, przedstawił ponownie opinię pozytywną projektu pn. "Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D".