RIG

Osprzęt i oprogramowanie automatyzujące proces filmowania obrazu 3D − RIG

FINN Sp. z o.o. został beneficjentem w ramach Ścieżki Hi-Tech programu Innotech zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt RIG otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 1,0 mln zł.

Wartość projektu z uwzględnieniem wkładu przedsiębiorcy wynosi ponad 2,9 mln zł.

Wyniki konkursu ogłoszono 15 stycznia 2014 roku. Wniosek uzyskał 14 pozycję na liście 46 projektów, które uzyskały dofinansowanie, spośród 140 projektów jakie przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Realizacja Projektu trwała od 1 stycznia 2014 roku i zakończyła się zgodnie z planem 30 września 2015 roku.

Komercjalizacja wyników Projektu – produkty CinemaVision